INFORMACJA STAROSTY SOKÓLSKIEGO o operacie opisowo – kartograficznym poszczególnych obrębów ewidencyjnych, jednostki ewidencyjnej Dąbrowa Białostocka

Starosta Sokólski zgodnie z art. 24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016r. poz. 1629) informuje, że projekt operatu opisowo – kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Bity Kamień, Brzozowo, Grzebienie, Kirejewszczyzna, Krugło, Łozowo, Mościcha, Nierośno, Nowinka, Podbagny, Reszkowce, Sadowo, Sławno, Suchodolina, Wesołowo, Wiązówka gminy Dąbrowa Białostocka, powiat sokólski, województwo podlaskie, stał się z dniem 16 grudnia 2016r. operatem ewidencji gruntów i budynków.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w wyżej opisanym operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia powyższej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych.

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .