NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE SOKÓLSKIM

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2017 r. na terenie powiatu sokólskiego uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, tj.:

  • w Sokółce – w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 – porad prawnych udzielać będą radcy prawni;;
  • w Dąbrowie Białostockiej – w budynku internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, ul. 1000 – lecia P.P. 24 – porad prawnych udzielać będą adwokaci;
  • w Suchowoli – w budynku Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goniądzka 21 – porad prawnych, w punkcie prowadzonym przez Fundację „Lepsze Jutro”, udzielać będą adwokaci oraz absolwent wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu, wymagających wiedzy prawniczej, czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie w ww. punktach, w okresie
od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. , w wymiarze 5 dni w tygodniu przez
4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, tj.:

1) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9:00 – 13:00;

2) we wtorki i czwartki w godzinach od 13:00 – 17:00.

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , , , .