Podlaski Kurator Oświaty pozytywnie ocenił projekt pn. „Wspólne przebywanie – wzmacnia zaufanie”

Od września do listopada 2016 roku Powiat Sokólski realizował projekt pn. „Wspólne przebywanie – wzmacnia zaufanie”, który został dofinansowany przez Wojewodę Podlaskiego. W ramach realizowanych działań, Podlaski Kurator Oświaty przeprowadził kontrolę z zakresu prawidłowości wykonania porozumienia z dnia 13 września 2016 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim Panem Bogdanem Paszkowskim a Zarządem Powiatu Sokólskiego reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Pana Piotra Rećko oraz Członka Zarządu Pana Krzysztofa Szczebiota w sprawie dofinansowania zadania publicznego pn. „Wspólne przebywanie – wzmacnia zaufanie” realizowane w ramach Rządowego programu na lata 2014- 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. W projekcie udział wzięli uczniowie, rodzice oraz pracownicy sześciu placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie. W ramach działań przeprowadzonych w wyniku projektu, zorganizowano szkolenia dla 145 nauczycieli, 186 rodziców i 813 uczniów z zakresu komunikacji empatycznej oraz  warsztaty dla 1102 osób z udzielania pierwszej pomocy przedmedyczne. Jednym z elementów projektu było przeprowadzenie gry terenowej, podczas której uczniowie wraz z opiekunami wykonywali zadania, których celem było sprawdzenie w praktyce wiedzy i umiejętności młodzieży nabytych podczas szkoleń. W ramach realizacji zadania opracowano i wydano 1000 sztuk ulotek „Nie bądź obojętny! Naucz się ratować życie” zawierające zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem zadania było utrwalenie wzajemnego zaufania, kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w środowisku szkolnym, umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów i wychowanków, poszerzanie wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym, promowanie wolontariatu rówieśniczego oraz doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów i kadry pedagogicznej placówek z terenu powiatu sokólskiego.

Z uwagi na fakt, że podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, Podlaski Kurator Oświaty nie wydał żadnych zaleceń pokontrolnych.

 

E. Ołdziejewska

Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj