Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

W dniu 9 stycznia 2017r. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego. W trakcie posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o planowanej realizacji inwestycji drogowej – budowy drogi gminnej ul. Putry w Sokółce z przebudową i budową infrastruktury technicznej. Zarząd podjął uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017 oraz w sprawie podziału dochodów i wydatków budżetowych na poszczególne jednostki organizacyjne w roku 2017. Zarząd przygotował projekt uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce, który przedłoży pod obrady Rady Powiatu Sokólskiego. Zarząd przygotował wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu Sokólskiego. W trakcie omówiono nawiązanie współpracy z Firmą „Barter” S.A. z siedzibą w Białymstoku w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sokólski. Zarząd zatwierdził rozliczenia z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach dotacji dla LKS Dąb w Dąbrowie Białostockiej na realizację zadania publicznego pn. „Sport forma miłego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Sokólskiego”; UKS „Mikolo” z siedzibą w Sokółce na realizacje zadania publicznego pn. „Z siatkówką po zdrowie, z siatkówką po sukcesy, Sokólskiego Klubu Kolarskiego „Sokół” z siedzibą w Sokółce na realizację zadania publicznego pn. „Na rowerze przez świat z SKK Sokół”; UKS Sudovia z siedzibą w Szudziałowie na realizację zadania publicznego pn. „Wychowanie przez sport – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Powiatu Sokólskiego”; Stowarzyszenia 4×4 Sokółka z siedzibą w Sokółce na realizację zadania publicznego pn „Powiat 4×4 off road”. Zarząd rozpatrzył wnioski o zwolnienie z opłat za wynajem hali sportowej przy ul. Mickiewicza 11 w Sokółce Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, Komendy Straży Pożarnej w Sokółce oraz UKS Mikolo w Sokółce.

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , .