Informacja Starosty Sokólskiego Piotra Rećko w sprawie przestrzegania zasad bioasekuracji dotyczących ptasiej grypy HPAI

W związku z tym, że występuje wirus wysoce zjadliwej grypy (HPAI)  ptaków (kury, indyki, gęsi, kaczki i inne) Starosta Sokólski po uzyskaniu w dniu 12 stycznia 2017 roku bliższych i szczegółowych informacji od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce, Pana Pawła Mędrka dodatkowo informuje wszystkich mieszkańców powiatu sokólskiego że główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dzikie ptaki, ale jak poinformował Powiatowy Lekarz Weterynarii przyczyną przenoszenia się wirusa może być człowiek. Dlatego też należy bezwzględnie przestrzegać określonych zasad bioasekuracji a w szczególności:

  1. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;
  2. Pozostawiać ptaki w pomieszczeniach bez możliwości poruszania się po otwartym wybiegu;
  3. Nie poić drobiu ze zbiorników do których mają dostęp dzikie ptaki;
  4. Myć ręce wodą z mydłem po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami;
  5. Stosować odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do czynności związanych z obsługą drobiu;
  6. Stosować maty dezynfekcyjne;
  7. Zabezpieczyć budynki, paszę i drób przed dostępem dzikich zwierząt i ptaków.

Jednocześnie należy obserwować stan zdrowia ptaków a wszelkie niepokojące objawy natychmiast zgłaszać powiatowemu lekarzowi weterynarii, lekarzowi prywatnej praktyki weterynarii lub do wójta, burmistrza, prezydenta, starosty.

apel do hodowców

informacja dla hodowców drobiu

zgłoszenie utrzymywania drobiu