Ślubowanie w Starostwie Powiatowym w Sokółce

Wczoraj Magdalena Świrydowicz złożyła uroczyste ślubowanie.

Ślubuje uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania.

Tymi słowami pani Magdalena Świrydowicz zapieczętowała pełnienie obowiązków pracowniczych w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji