Pisemny egzamin zawodowy w sokólskiej „zawodówce”

We czwartek, 12 stycznia 2017 roku, odbył się w naszej szkole etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach technik mechanik (kwalifikacja M.44), technik usług fryzjerskich (kwalifikacja A.23) oraz technik informatyk (kwalifikacja E.14). Do egzaminów przystąpili uczniowie klas IV Tm I IV Tfi. Egzamin pisemny po raz pierwszy odbył się w całości na komputerach, zamiast na tradycyjnych arkuszach papierowych. Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce jest jedyną szkołą powiatu sokólskiego i jedną z pięciu w województwie podlaskim, które przeprowadzają egzamin z wykorzystaniem systemu informatycznego!

 

Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce