Wspieramy wartościowe inicjatywy

W gabinecie Starosty Sokólskiego Piotra Rećko zostało podpisane porozumienie między Powiatem Sokólskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu  reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Członka Zarządu Alicję Rysiejko, a Sołectwem Dąbrowa Białostocka reprezentowanym przez Zarząd Gminnego Koła Sołtysów w Dąbrowie Białostockiej w osobach: Przewodniczącego Stanisława Kirejczyka i Skarbnika Edyty Kaszczewskiej.
Przedmiotem porozumienia jest dofinansowanie z budżetu Powiatu Sokólskiego imprezy pod nazwą „Konkurs Wiedzy o Dąbrowie Białostockiej”, która ma się odbyć 21 stycznia 2017 r. podczas Balu Sołtysów. Kwota dofinansowania zostanie przeznaczona na zakup nagród dla uczestników konkursu.
Nie jest to pierwszy taki konkurs zorganizowany w gminie Dąbrowa Białostocka w obecnej kadencji sołtysów. Pierwszy odbył się w Bagnach i został przyjęty z aprobatą. Dlatego też postanowiono go kontynuować i zadbać, aby stał się imprezą cykliczną.
Przewodniczący Zarządu Gminnego Koła Sołtysów w Dąbrowie Białostockiej Stanisław Kirejczyk w kilku słowach opowiedział nam o idei i formie Konkursu:

Chcemy zrobić w formie „Zgaduj Zgadula” cykl konkursów, które będą promowały powiat sokólski, a przede wszystkim gminę Dąbrowa Białostocka. Pytania będą dotyczyły głównie naszej gminy. Celem konkursu ma być również rozpropagowanie wiedzy na temat możliwości, zasobów, dziedzictwa, historii naszej gminy. Chcemy, żeby sołtysi wiedzieli, na czym bazują, a są w naszej gminie 52 sołectwa. Trudno jest zebrać wszystkich w jednym miejscu i czasie. Mamy jednak nadzieję, że przynajmniej połowa będzie w tym przedsięwzięciu uczestniczyć. Jest to okazja do podzielenia się swoją wiedzą i uzupełnienia jej. Myślę, że będzie fajnie, zapraszamy!

Zdaniem pana Tadeusza Jedlińskiego sołtysa kolonii Jasionówka, prekursora konkursu najważniejsza jest idea integracji środowiska, budowania więzi między sołtysami, dzielenia się wiedzą na temat naszego regionu i promowanie go. Połączenie przyjemnego z pożytecznym. Nagrody to tylko miły, symboliczny dodatek.

„W pierwszym konkursie pozyskaliśmy je ze środków własnych. Były to głównie książki. Cieszymy się, że Starosta Sokólski Piotr Rećko wsparł naszą ideę i uznał ją za godną do naśladowania. (…) Tematyka konkursu będzie urozmaicona, znajdą się pytania dotyczące rolnictwa, samorządu, historii, środowiska.(…) Chcemy np. w terminie letnim zorganizować spotkanie w naturze, przy ognisku i przy tej okazji zrealizować konkurs z zakresu BHP w rolnictwie. Idea połączenia tematu z odpowiednim plenerem i miłą atmosferą ułatwia przybliżenie zagadnienia.”

Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Alicja Rysiejko uważa inicjatywę za bardzo cenną.

Zarząd Powiatu Sokólskiego chętnie wspiera tak cenne działania. Połączenie balu karnawałowego sołtysów z konkursem na temat wiedzy dotyczącej ich obszaru działania to znakomita forma poszerzania wiedzy, promocji i wartościowa integracja.”

W Konkursie wezmą udział sołtysi wraz z osobami towarzyszącymi oraz Członkowie Rad Sołeckich z terenu gminy Dąbrowa Białostocka.
Zachęcamy sołtysów z wszystkich gmin powiatu sokólskiego do podobnych, wartościowych, wspólnych inicjatyw.

Patrycja A. Zalewska
Wydział Rozwoju i Promocji
Referat Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , .