NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU

Zarząd Powiatu Sokólskiego z dniem 20 stycznia 2017 r. ogłosił nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2017 r. wynosi 75 000 zł.

Zapraszamy kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie powiatu sokólskiego do składania ofert, w terminie do dnia 15 lutego 2017 r. do godz. 15.00.

Informacji dotyczących konkursu i naboru wniosków udziela Agata Kiczuk – Kierownik Referatu Kultury, Referatu Sportu i Kultury Fizycznej w Wydziale Rozwoju i Promocji tel. 85-711-08-55, agata.kiczuk@starostwo-powiat.pl

Szczegółowe warunki konkursu:

http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/finansowanierozwojusportuwpowiecie/

 

image_printDrukuj