Koniec terminu składania wniosków do projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro”

Za trzy dni koniec terminu składania wniosków do wzięcia udziału w projekcie „Własny biznes szansą na lepsze jutro” . To ostatnia okazja na złożenie dokumentów. Projekt jest skierowany do niepracujących osób powyżej 30 roku życia, zamieszkałych w naszym powiecie. Można otrzymać indywidualne doradztwo, i otrzymać bezzwrotną dotację na inwestycję  do 24 000 zł oraz finansowanie […]

Podpisanie Porozumienia

W dniu 27 lutego 2017 r zostało podpisane porozumienie  pomiędzy Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Członka Zarządu Krzysztofa Szczebiota a Niezależnym Dwutygodnikiem Lokalnym „Wieści Podlaskie” reprezentowanym przez Wiesława S. Sokołowskiego Redaktora Naczelnego.  Przedmiotem porozumienia było ufundowanie z budżetu Powiatu Sokólskiego pucharu dla uczelni, która zaprezentuje najciekawsze stoisko na XV Prezentacjach Edukacyjno […]

XVI konkurs recytatorski – ,,Między milczeniem a krzykiem”

W sali  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie odbyła się XVI edycja konkursu recytatorskiego ,,Między milczeniem a krzykiem”. Uczestnicy recytowali wybrane wiersze Leonardy Szubzdy – poetki regionu sokólskiego i ziemi korycińskiej. Uczestnicy i goście mieli okazję spotkać się z autorką i obejrzeć wystawę prac plastycznych wykonanych przez poetkę. O autorce: Leonarda Szubzda jest […]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

23 lutego 2017r. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego. W trakcie posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nr 1380B, położonej w miejscowości Tykocin w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. Zarząd zawarł umowy: –  z Gminą Dąbrowa Białostocka o dofinansowanie zadania „Przebudowa Drogi powiatowej nr 2310B – ul. […]

Prezentacja szkół wyższych w sokólskim LO

Sokólscy licealiści mieli wczoraj okazję przyjrzeć się ofertom szkół wyższych.  Na uczniów czekały nie tylko ulotki, ale również różnego rodzaju gadżety (długopisy, smycze, antystresowe gniotki). Swoje oferty zaprezentowała Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet w Białymstoku, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Stoiska były naprawdę zróżnicowane, ale to Wojskowa […]

Przebudowa drogi Dąbrowa Białostocka – Sokółka

17.02.2017 przekazano teren budowy na zadanie pod nazwą „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dabrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości.” Z tej okazji,  dzisiaj o godzinie 9.00 przy skrzyżowaniu ul Witosa  i Mariańskiej w Sokółce odbyło się spotkanie na którym byli […]

Cel BALU CHARYTATYWNEGO osiągnięty!

Podczas Karnawałowego Balu Charytatywnego „Bawimy się, aby pomóc” pod honorowym patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko zebrano ponad 13 000 zł. Kwota zostanie przeznaczona na potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”. Konkretnie na trzy turnusy rehabilitacyjne: dla Oli, Zuzi i Kuby oraz na wózek inwalidzki dla Bartka. W zeszłym roku, podczas poprzedniego […]