Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

23 lutego 2017r. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego. W trakcie posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nr 1380B, położonej w miejscowości Tykocin w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

Zarząd zawarł umowy:

–  z Gminą Dąbrowa Białostocka o dofinansowanie zadania „Przebudowa Drogi powiatowej nr 2310B – ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej,

– z Gminą Sokółka w sprawie dofinansowania zadania –  Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Kładziewo k/m Żuki,

– z Gminami: Janów, Korycin, Sidra o dofinansowanie opracowania dokumentacji do projektu „Poprawa Bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1323B, 1326B i 1330B poprzez ich przebudowę i integrację z drogami wojewódzkimi nr 671 i 683 na terenie Gmin Janów, Korycin, Sidra”,

– z Gminą Krynki na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1443B, ul. Kościelną  w Krynkach poprzez wykonanie dodatkowego pasa ruchu,

– z Gminą Sokółka na dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych o nr 1267B, 1295B, 2385B i integracja ich z droga krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka”,

– z Gminą Szudziałowo „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1273B Zubrzyca Wielka- Zubrzyca Mała- Minkowce- do drogi powiatowej nr 1272B na terenie Gminy Szudziałowo”;

Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Harasimowicze w gminie Dąbrowa Białostocka. W trakcie posiedzenia zatwierdzono plan naboru do szkół na rok szkolny 2017/2018. Wyrażono zgodę na utworzenie dodatkowego stanowiska wicedyrektora ds. Centrum Kształcenia Praktycznego w Sokółce w Zespole Szkół Rolniczych. Rozpatrzono wniosek Dyrektora SP ZOZ w Sokółce i wyrażono zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu lokalu z Niepublicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  Ars- Medica i Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Salus”.

Zarząd zawarł umowę  z Przedsiębiorstwem  Handlowo – Usługowym „Hades” na realizację usługi w zakresie przewozu zwłok zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Sokólskiego.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek GOKSiT w Korycinie na ufundowanie nagród uczestnikom konkursu recytatorskiego poezji Leonardy Szubzdy ph.  Między milczeniem a krzykiem.

Ł. Mucuś

Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , .