Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Sokólskim

10 marca 2017 roku o godz. 900 w siedzibie PCPR w Sokółce odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie posiedzenia członkowie Rady jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokólski w roku 2017, na które przeznacza się środki PFRON.

Następnie podjęte zostały trzy uchwały dotyczące znaczenia realizacji projektów w zakresie likwidacji barier transportowych oraz architektonicznych dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej w powiecie sokólskim, tj.:

  • Likwidacja barier transportowych – dostawa autobusu 23 miejscowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej” realizowany przez Gminę Dąbrowa Białostocka;

  • Samochód dla WTZ” realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Dąbrowie Białostockiej;

  • Windą do nieba” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce.

Na koniec zostały omówione bieżące potrzeby i oczekiwania osób zgłaszających się do PCPR w Sokółce.

 

Wojciech Obiała

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

 

image_printDrukuj
Tagged , , .