Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Zarząd Powiatu Sokólskiego obradował w dniu 13 marca 2017 roku. Skierowano wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie sesji z następującymi projektami uchwał w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017r., zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017-2028.  określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokólski, na które przeznacza się środki PFRON w roku 2017,

Zarząd przygotował projekt stanowiska Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie przebiegu drogi krajowej S19 na odcinku Korycin – Kuźnica oraz Białystok – Augustów.

Podjęto uchwały w sprawie:

– upoważnienia Pani Marty Tolko – Kuziuty Dyrektora SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce do złożenia i podpisania wniosku aplikacyjnego z tytułu realizacji projektu pn. „Windą do nieba – likwidacja barier w zakresie umożliwiającym osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikację” realizowanego ze środków PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami 2017”;

– wyrażenia zgody na realizację zadań będących przedmiotem projektu pn. „Windą do nieba”;

– wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością w zakresie wystąpienia do Burmistrza Sokółki z wnioskiem o zgodę na wycinkę drzew.

Pozytywnie rozpatrzono wnioski:

– Zespołu Szkół w Sokółce o dofinansowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Mikołaj Kopernik i Wszechświat czyli wszystko co w naszej Galaktyce”

– Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce o ufundowanie nagród uczestnikom eliminacji XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Zawarto umowy z Gminą Suchowola o przekazanie dotacji Powiatowi Sokólskiemu:

– na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe;

– na dofinansowanie działalności Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli;

– na realizację zajęć pozalekcyjnych z: chemii, wiedzy o społeczeństwie dla uczniów klasy IIa LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Zespole Szkół w Suchowoli;

– na realizację zajęć pozalekcyjnych z: chemii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie dla uczniów klasy IIIa LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Zespole Szkół w Suchowoli.

Ł. Mucuś

Wydział Rozwoju i Promocji

Wydrukuj
Tagged , , , .