Pieniądze na zakup książek

Powiat Sokólski pozyskał dotację w wysokości 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej  Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet 3”.

Powyższe środki szkoła przeznaczy na zakup nowości wydawniczych i podejmie działania promujące czytelnictwo wśród młodzieży. Wybór książek będzie uwzględniał potrzeby i zainteresowania wszystkich uczniów, również niepełnosprawnych. Biblioteka umożliwi wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich.

Magda Świrydowicz

Wydrukuj
Tagged , , , , .