Techniczny Mount Everest

W dniu 17 marca 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie pojechali na XXIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH do Kielc, organizowane pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to 23 edycja targów organizowana dla polskich rolników. Kielecka wystawa była niewątpliwym sukcesem, frekwencja przekroczyła 65 000 zwiedzających, wśród nich 47 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie kształcących się w zawodach technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki pod opieką 4 nauczycieli. Na powierzchni wynoszącej 62 500 m2  swoje maszyny i produkty zaprezentowali przedstawiciele różnych branż. Były to m.in. nowoczesne ciągniki, maszyny, narzędzia i urządzenia do produkcji zwierzęcej i roślinnej, jak również nasiona, środki ochrony roślin, nawozy, pasze i dodatki paszowe oraz budownictwo inwentarskie. Targi wyznaczają trendy w technice rolniczej na najbliższe lata.

Bogusław Zarzecki

Wydrukuj