Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego 23 marca 2017 r.

Wiele spraw przewinęło się przez ostatnie posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego, zajmując Członkom Zarządu kilka godzin pracy nad podejmowaniem właściwych decyzji.

Podjęto uchwały w sprawie:

– rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych za rok 2016 SP ZOZ w Sokółce, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej i SP ZPO w Krynkach,

–  rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2016,

– zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017.

Zarząd przyjął informację o stanie mienia Powiatu Sokólskiego za rok 2016.

Pozytywnie rozpatrzono wniosek Dyrektora SP ZOZ w Sokółce o wyrażanie  zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z przeznaczeniem  na postawienie garażu blaszanego oraz udzielił Dyrektorowi SP ZOZ w Sokółce  pełnomocnictwa do dysponowania nieruchomością, zlokalizowaną na działce nr 22/38, położonej przy ul. Sikorskiego 40, na cele budowlane w związku z realizacją projektu polegającego na montażu elektrowni fotowoltaicznej na dachu budynku.

Podjęto uchwałę w sprawie podziału środków przeznaczonych na wspieranie w roku 2017 doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski. Następnie uchwałę dotyczącą planu dofinansowania na rok 2017 form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

Pozytywnie rozpatrzono wnioski:

– Komendy Powiatowej Policji w Sokółce o wsparcie działań profilaktycznych w celu podnoszenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu,

– Dyrektora ZSR w Sokółce o ufundowanie nagród uczestnikom II Powiatowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej,

– Dyrektora ZSR w Sokółce o dofinansowanie szkolnej uroczystości pt. „ Hubaliki”,

– Parafii Prawosławnej w Jacznie o dofinansowanie organizacji spotkania motocyklowego,

– Klubu Sportowego „Sokół 1946 Sokółka” o ufundowanie pucharów i nagród rzeczowych uczestnikom rozgrywek Metal-Fach Powiatowej Ligi Piłki Nożnej 2017 pod Patronatem Starosty Sokólskiego.

– ZS w Suchowoli o ufundowanie nagród uczestnikom Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Dziewcząt o Puchar Starosty Sokólskiego.

W trakcie Posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego została podpisana umowa pomiędzy: Powiatem Sokólskim w imieniu i na rzecz którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce reprezentowanym przez Dyrektora PZD Grzegorza Pula, a UNIBEP S.A reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału Sławomira Moczydłowskiego. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zadania: Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1309B Białousy – Podłubianka – Rozedranka Stara, 1300B Rozedranka Stara – Jałówka – Rozedranka Nowa i 1298B Rozedranka Nowa – Podkamionka – do drogi krajowej nr 19 na terenie Gminy Janów i Sokółka.

Patrycja A. Zalewska, Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , , , .