„Tylko ludzie o wielkich zaletach serca mają przyjaciół”

Umowa jest pewnym zobowiązaniem – w jej wyniku stajemy się partnerami jako szkoły i przyjaciółmi jako ludzie […] Przyjacielskie relacje pomogą nam w osiąganiu celów, w realizacji wspólnych działań, projektów. Przed nami staje duże wyzwanie.

Tymi słowami podsumował wczorajsze podpisanie umowy z gimnazjum nr 1 w Grodnie Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej Jarosław Budnik.

Obie placówki będą razem realizować projekt „Mosty wielokulturowości. Zrozumieć przeszłość – tworzyć przyszłość” realizowany ze środków fundacji PZU. Projekt został przygotowany przez nauczycielki Zespołu Szkół w Dąbrowie – panią Dorotę Budzińską i panią Jolantę Konstańczuk.

Jestem pewien, że to wydarzenie jest dla nas czymś wielkim.  W przyszłości czeka na nas wiele wspólnych projektów –zapewniał Borys Siebrowski dyrektor Gimnazjum numer 1 w Grodnie.

Po podpisaniu umowy zaproszeni goście i uczniowie mogli obejrzeć część artystyczną uroczystego apelu. Był śpiew, pokaz karate oraz pokaz musztry.

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji

 

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , .