Powiat Sokólski przystąpił do realizacji drugiego modułu projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W dniu 2 marca 2017r. Starosta Sokólski Piotr Rećko i Członek Zarządu Alicja Rysiejko, podpisali umowę na kwotę 225 503,00zł, z czego dofinansowanie wynosi 201 703,00zł.
Projekt „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” obejmuje Priorytet Kapitał Ludzki, a działania projektowe skierowane są do uczniów i nauczycieli Specjalnej Szkoły z Internatem Nr 2 dla Dzieci z Wadami Wzroku w Mołodecznie.
W 2017r. w Specjalnej Szkole z Internatem Nr 2 dla Dzieci z Wadami Wzroku w Mołodecznie przeprowadzone zostaną prace remontowe trzech pomieszczeń a następnie zostaną one wyposażone w sprzęt do przeprowadzania terapii biofeedback, integracji sensorycznej i doświadczania świata.
Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

image_printDrukuj