Sukcesy językowe uczniów LO im. Mikołaja Kopernika w Sokółce

Na przełomie marca i kwietnia odbyło się kilka konkursów językowych, w których nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca w kraju i województwie:

Daria Szymaniuk z kl. Ic zajęła II miejsce w etapie centralnym XXI Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich. Do konkursu Daria przygotowywała się pod opieką ks. dziekana Włodzimierza Misiejuka, który wiele godzin swojego czasu poświęcił na dzielenie się z naszą uczennicą swoją ogromną wiedzą. Piotr Ryszkiewicz z kl. IIIc został laureatem II miejsca X Edycji Wojewódzkiego Konkursu ,,Mistrz Gramatyki Języka Rosyjskiego 2017″. Bardzo wysokie wyniki osiągnęły też Aleksandra Giba, Daria Szymaniuk oraz Dominika Tolko. 7 kwietnia 2017 r odbył się w Białymstoku finał XIV Edycji Konkursu Wiedzy o Rosji ,,Rok 1917 – Retrospektywa (…)”. Tradycyjnie już, nasi uczniowie znaleźli się wśród najlepszych. I miejsce zajął uczeń klasy Id Artur Lapata, a II – Daria Szymaniuk, wyróżniające wyniki otrzymali Konrad Kubicki ( Ib ) i Jan Sadowski ( Ia ). Weronika Słoma ( Ia ) za wykonanie piosenki w języku rosyjskim otrzymała wyróżnienie w V edycji Konkursu Piosenki Europejskiej 2017. Gratulujemy. Niezależnie od uzyskanych wyników, Wszyscy jesteście zwycięzcami – pokonaliście słabości i przeciwieństwa, macie ambicje i chęć zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń.

Irena Szymaniuk

Wydrukuj
Tagged , , , , .