Debata Społeczna dotycząca bezpieczeństwa

„Zorganizowaliśmy to spotkanie abyście wszyscy państwo wiedzieli że Krajowa Mapa Bezpieczeństwa Zagrożeń jest platformą wymiany informacji między policją a społeczeństwem. Odzwierciedla zagrożenia o którym my już wiemy, ale zobowiązuje nas do powtórnej reakcji. Wskazuje zagrożenia zauważalne przez obywateli” tymi słowami komendant Krzysztof Mróz przedstawił główny temat Debaty Społecznej która odbyła się w środę w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

 

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Sokólski Piotr Rećko, Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Supronik, burmistrz Krynek Jolanta Gudalewska, przedstawiciele Służby Celnej, Straży Granicznej i Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce wraz z klasą mundurową.

 

W trakcie debaty komendant Krzysztof Mróz wraz z asp. szt Martą Rudź przedstawili zgromadzonym  działanie narzędzia informatycznego Krajowa Mapa Bezpieczeństwa Zagrożeń dzięki któremu możemy powiadamiać policję o zagrożeniach występujących w naszej okolicy, aby policja mogła je usunąć by nie zagrażało ludziom. Najczęstsze zgłoszenia najczęściej dotyczą spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych i szybkiej jazdy samochodem.

 

Istnieją dwa sposoby korzystania z zaprezentowanej na spotkaniu aplikacji komputerowej – można  korzystać z niej na stronie internetowej ale również na smartfonie. W aplikacji nie tylko można zgłaszać problemy ale również można sprawdzać dane statystyczne. Policjancie zachęcali również do korzystania z aplikacji mobilnej Moja Komenda, która ułatwia dostęp do wszystkich komend w Polsce i ułatwia kontakt z dzielnicowymi w danej miejscowości w której się znajdujemy.

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępna jest na stronie mapy.geoportal.gov.pl

 

Moja Komenda dostępna jest na stronie sklep gogle na każdym smartfonie z systemem android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altconnect.android.mk&hl=pl

 

Marek Tomaszycki

Piotr Białomyzy

Wydrukuj