Wsparcie podlaskich przedsiębiorstw w ramach projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako operator Podmiotowego Systemu Finansowania planuje w maju 2017 roku II nabór do projektu z zakresu adaptacyjności pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Projekt realizowany
jest w ramach Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w okresie od listopada 2016 r. do grudnia 2021 r.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności co najmniej 484 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji co najmniej 2424 pracowników.

Projekt skierowany jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego)
i ich pracowników, w tym właścicieli i kadry zarządzającej.

Całkowita wartość projektu: 25 848 784,83 zł
Dofinansowanie z EFS: 21 969 989,42 zł

Poziom dofinansowania:

  • dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika) do 5 000 PLN

Formularze zgłoszeniowe należy składać osobiście lub pocztą w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-345 Białystok.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: http://wupbialystok.praca.gov.pl/podmiotowy-system-finansowania-szkolen-i-doradztwa-realizowanych-w-ramach-rejestru-uslug-rozwojowych

Informator PSF 2017

prezentacja_PSF_28.04.2017

Ulotka PSF 2017

image_printDrukuj
Tagged , , , , .