Inicjatywa Społeczna Roku – konkurs

Trwa konkurs Inicjatywa Społeczna Roku, przeznaczony dla organizacji pozarządowych województwa podlaskiego. Celem konkursu jest promowanie działań organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu,
promują zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego.
Konkurs adresowany jest do organizacji działających w województwie podlaskim. Do
konkursu mogą być zgłoszone działania realizowane w 2016 roku. Tytuły Laureata Konkursu Inicjatywa Społeczna Roku 2016 będą przyznane w kategoriach:
Edukacja i sport
Kultura i dziedzictwo narodowe
Budowanie wspólnoty lokalnej
Polityka społeczna
Termin składania zgłoszeń trwa od 24 kwietnia 2017 roku do 15 maja 2017 roku.

pismo

Formularz zgłoszeniowy

image_printDrukuj
Tagged , , , .