Dyżury aptek – zmiana od maja 2017

Załącznik nr 1

do uchwały Nr 318/2017

Zarządu Powiatu Sokólskiego

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Grafik dyżurów pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu sokólskiego w okresie maj-grudzień 2017 r.

 

Lp.

Nazwa apteki

z siedzibą w Sokółce

2017 r.

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

1.

Apteka „Dbam o Zdrowie”,

Pl. Kościuszki 17,

tel. 85 711 19 55

2, 12, 22

1, 11, 21

1, 11, 21,31

10, 20, 30

9, 19, 29

9, 19, 29

8, 18, 28

8, 18, 28

2.

Apteka „Cefarm”,

ul. 1 Maja 17,

tel. 85 711 23 86

3, 13, 23

2, 12, 22

2, 12, 22

1, 11, 21,31

10, 20, 30

10, 20, 30

9, 19, 29

9, 19, 29

3.

Apteka ogólnodostępna,

ul. Grodzieńska 6A,

tel. 85 711 52 34

4, 14, 24

3, 13, 23

3, 13, 23

2, 12, 22

1, 11, 21

1, 11, 21,31

10, 20, 30

10, 20, 30

4.

Apteka ogólnodostępna*,

ul. Grodzieńska 78,

tel. 85 711 20 14

5, 15, 25

4, 14, 24

4, 14, 24

3, 13, 23

2, 12, 22

2, 12, 22

1, 11, 21

1, 11, 21,31

5.

Apteka ogólnodostępna,

ul. Grodzieńska 78,

tel. 85 711 20 14

6, 16, 26

5, 15, 25

5, 15, 25

4, 14, 24

3, 13, 23

3, 13, 23

2, 12, 22

2, 12, 22

6.

Apteka ogólnodostępna,

ul. Sikorskiego 3,

tel. 85 711 24 10

7, 17, 27

6, 16, 26

6, 16, 26

5, 15, 25

4, 14, 24

4, 14, 24

3, 13, 23

3, 13, 23

7.

Apteka Na Białostockiej Nowa Farmacja,

ul. Białostocka 8/10 lok. 1,

tel. 85 711 24 62

8, 18, 28

7, 17, 27

7, 17, 27

6, 16, 26

5, 15, 25

5, 15, 25

4, 14, 24

4, 14, 24

8.

Apteka ogólnodostępna**,

ul. Grodzieńska 78,

tel. 85 711 20 14

9, 19, 29

8, 18, 28

8, 18, 28

7, 17, 27

6, 16, 26

6, 16, 26

5, 15, 25

5, 15, 25

9.

Apteka „Pharmacia”

ul. Białostocka 128

tel. 85 307 04 34

10, 20, 30

9, 19, 29

9, 19, 29

8, 18, 28

7, 17, 27

7, 17, 27

6, 16, 26

6, 16, 26

10.

Apteka „Arnika”,

Os. Zielone 3,

tel. 85 711 95 80

1, 11, 21,31

10, 20, 30

10, 20, 30

9, 19, 29

8, 18, 28

8, 18, 28

7, 17, 27

7, 17, 27

* Dyżury pełnione w zastępstwie apteki „Melissa” z siedzibą w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 9A.

** Dyżury pełnione w zastępstwie apteki ogólnodostępnej z siedzibą w Sokółce przy ul. Sikorskiego 40.

Wydrukuj
Tagged .