Dzień Pamięci o Majorze Hubalu

Dnia 30 kwietnia 2017 roku grupa młodzieży Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce pod opieką p. Dariusza Żołądkowskiego udała się na uroczystości rocznicowe poświęcone mjr Henrykowi Dobrzańskiemu – Hubalowi do Anielina. Szaniec Hubala w Anielinie, w gminie Poświętne jest miejscem szczególnym. To tu rankiem 30 kwietnia 1940 w walce z Niemcami poległ major Dobrzański – dowódca Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego. Co roku w tym miejscu gromadzą się przedstawiciele szkół i drużyn harcerskich noszących imię majora Dobrzańskiego – Hubala, aby oddać mu hołd.

Tegoroczne uroczystości objął honorowym patronatem Prezydent Reczypospoliej Polskiej. Obchody 77 rocznicy śmierci Hubala zgromadziła przedstawicieli parlamentu, władz samorządowych, żołnierzy, delegacji szkół i drużyn harcerskich oraz okolicznych mieszkańców. Obchody rozpoczęły się od zaciągnięcia warty przez Kompanię Honorową 25 Batalionu Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Po mszy polowej nastąpił apel poległych i salwa honorowa. Nie zabrakło okolicznościowych przemówień, w których podkreślano wyjątkową postawę majora Hubala , jego żarliwy patriotyzm i bezgraniczne oddanie Ojczyźnie. Złożenie wieńców i wiązanek przez przybyłe delegacje oraz pokazy ułańskie zaprezentowane przez grupy rekonstrukcyjne zakończyły uroczystości.

Żołądkowski Dariusz

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , .