Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego. Zarząd przyjął informacje z przebiegu negocjacji w trybie wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu „Cudowny świat”. Zarząd rozpatrzył dwa wnioski: dyrektora PZD w Sokółce dotyczący inwestycji „Odbudowa infrastruktury drogowej po szkodach klęski żywiołowej na drodze powiatowej nr 1287B na odcinku Trajgle – Białogorce – Ozierany Wielkie – Łosiniany” oraz gminy Sokółka o aneksowanie umowy w sprawie realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Nr 5 w Sokółce – winda przyścienna”.

Wydział Rozwoju i Promocji
Piotr Białomyzy

image_printDrukuj
Tagged , , , , .