Praktyki i staże dla uczniów

Powiat Sokólski realizuje projekt „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”. Jego celem jest organizacja staży i praktyk dla 249 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski oraz dla 5 nauczycieli albo instruktorów praktycznej nauki zawodu z tych szkół. Praktyczna nauka zawodu podniesie umiejętności i kwalifikacje osób biorących udział w projekcie. 22 maja 2017 r. Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Annę M. Aniśkiewicz podpisał umowy z 28 uczniami z Technikum w Suchowoli (Zespół Szkół w Suchowoli), w zawodach technik handlowiec (14 osób) i technik rolnik (14 osób) oraz z 5 uczniami Technikum Nr 1 w Sokółce i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Sokółce (Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce) kształcących się w zawodzie technik informatyk. Uczniowie będą odbywać praktyki lub staże u pracodawców w wymiarze 150 lub 300 godzin, za które otrzymają wynagrodzenie. Przewidziane jest jeszcze podpisanie umów z uczniami kształcącymi się w zawodach: technik mechanik i technik usług fryzjerskich. Wartość projektu wynosi 999 198,46 zł z czego 949 238,46 zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wydział Rozwoju i Promocji

Wydrukuj
Tagged , , , , .