Powiat Sokólski przystąpił do realizacji drugiego modułu projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W maju przedstawiciele Powiatu Sokólskiego ze Starostą Sokólskim Piotrem Rećko na czele uczestniczyli w wizycie studyjnej w szkole w Mołodecznie. Celem wizyty było uzgodnienie działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”.
W roku 2017 zaplanowano przeprowadzenie następujących działań: remont 3 pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej, terapii biofeedback, doświadczania świata, w Specjalnej Szkole z Internatem Nr 2 dla Dzieci z Wadami Wzroku w Mołodecznie.
Wyremontowane pomieszczenia następnie zostaną wyposażone w specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania terapii biofeedback, integracji sensorycznej i doświadczania świata.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Wydrukuj