Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego 06.06. 2017 r.

Rezultatem posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 6 czerwca 2017 r. było podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017,
  • zmiany uchwały w sprawie podziału środków przeznaczonych na wspieranie w roku 2017 doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski,
  • zmiany uchwały w sprawie planu dofinansowania na rok 2017 form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski,
  • zatwierdzenia Programu Restrukturyzacji Rozwojowej w SP ZOZ w Sokółce,
  • przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu  ustnego  ograniczonego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Sokólskiego położonych w obrębach ewidencyjnych Grodziszczany i Jaczno gm. Dąbrowa Białostocka.

Podpisano skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016 r.

Przygotowano projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach, które będą tematem obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu:

  • Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania problemów społecznych w powiecie sokólskim na lata 2014-2020”,
  • Wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Sokólski w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zarząd podpisał porozumienia z:

  • Gminą Szudziałowo w sprawie przekazania między zarządcami dróg zarządzania drogą powiatową Nr 1275B Ostrówek – Pierożki,
  • Gminą Janów w sprawie przekazania między zarządami dróg zarządzania drogą powiatową  Nr 1307B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr671 do skrzyżowania z drogą powiatowa 1308B,
  • Gminą Janów w sprawie przekazania miedzy przebiegającymi przez m. Kizielany/działka nr geodezyjny 206.

Pozytywnie rozpatrzono wniosek Podlaskiego Oddziału Okręgowego PCK w Sokółce o objęcie patronatem akcji honorowego krwiodawstwa w ramach X edycji „Zbieramy krew dla Polski”.

 

Patrycja A. Zalewska

Referat Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , .