Informacja o naborze uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż prowadzi nabór do utworzenia grupy terapeutycznej w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Planowany okres realizacji ww. programu to III i IV kwartał bieżącego roku. Rozpoczęcie zajęć uzależnione jest od terminu utworzenia się grupy uczestników.

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet stosujących przemoc wobec partnerek/partnerów lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji. Celem programu jest ukształtowanie postawy partnerskiej, budowa szacunku w stosunku do innych osób i ponoszenia odpowiedzialności za zachowania agresywne. Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat zjawiska przemocy. W części korekcyjnej zdobędą umiejętności praktyczne w jaki sposób zastępować przemoc, trenować umiejętności społeczne i zachowania asertywne, a także uczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Możliwość przystąpienia do programu mają wszyscy zainteresowani, którzy dobrowolnie wyrażają chęć udziału w zajęciach i chcą dokonać zmian w swoim życiu, a także osoby zobligowane przez Sąd i osoby, których rodziny zostały objęte procedurą Niebieskiej Karty.

Druki oświadczeń dostępne są w siedzibie PCPR oraz do pobrania w zakładce niżej.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu prosimy o złożenie stosownych oświadczeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce przy ulicy Piłsudskiego 8 w pokoju numer 11 (budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce).

Szczegółowe informacje uzyskać można telefonując pod nr 85 711 08 23 (od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500)

oświadczenie uczestnika o przystąpieniu do programu

image_printDrukuj
Tagged .