Odstrzał redukcyjny dzików na terenie obwodów Nr 69 i 86 !!!

Starosta Sokólski Piotr Rećko informuje, iż na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej w dniu 7 czerwca 2017r. wydał decyzję mocą, której zezwolił na odstrzał redukcyjny dzików na terenie obwodów łowieckich Nr 69 i 86. Powyższe jest działaniem w stanie wyższej konieczności, niezbędnym ze względu na ochronę interesu społecznego, powodującym usunięcie zagrożenia stwarzanego przez zwierzynę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej oraz w rozprzestrzenianiu się wirusa ASF.

Aktualnie przedmiotowe obwody łowieckie nie są dzierżawione przez Koło Łowieckie „Jeleń” w Białymstoku. Wynika to z faktu nie podpisania przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko z wyżej wymienionym Kołem umów dzierżawy na lata 2017 – 2027 z powodu konfliktu pomiędzy Kołem, a miejscową ludnością, licznymi skargami oraz negatywnymi opiniami Wójtów Gmin Sidra, Nowy Dwór, Kuźnica oraz Podlaskiej Izby Rolniczej.

Na terenie obwodów łowieckich Nr 69 i 86 na dzień dzisiejszy nie jest prowadzona jakakolwiek gospodarka łowiecka w oparciu o wieloletnie łowieckie plany hodowlane oraz roczne plany łowieckie oraz nie jest realizowany odstrzał sanitarny zgodnie z rozporządzeniem Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 22 marca 2017r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu sokólskiego.

Powyższe spowodowało wzrost populacji dzików na terenie obwodów łowieckich, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż dodatkowo zagrożona jest również trwałość gospodarki leśnej, jak i opłacalność produkcji rolnej. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż zarówno obwód Nr 69, jak i 86 są miejscem występowania wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) u dzików, będącego jednym z głównych wektorów choroby.

Odstrzał wykonają myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zachowaniem szczególnej ostrożności.

Krzysztof Bakunowicz

Kierownik Referatu Rolnictwa

Wydział Ochrony Środowiska i Architektury w Starostwie Powiatowym w Sokółce

Wydrukuj
Tagged , , , .