Podpisanie umowy

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Sokółce podpisano umowę między Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Powiatowym Zarządem Dróg w Sokółce reprezentowanym przez Dyrektora PZD Grzegorza Pula a Strabag Sp. z o. o. z siedziba w Pruszkowie reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału w Białymstoku Artura Krasowskiego. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania „Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Sokołda k/m Bogusze w km rob. 11 +114,18 w ciągu drogi powiatowej Nr 1303B wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej NR 1303B”.

Zostanie zwiększona nośność tego mostu, dodatkowym plusem jest to, że będzie w najbliższym czasie remontowana nawierzchnia. Ogromnym plusem i czymś, czego jeszcze nie było jest ścieżka rowerowa, która będzie na odcinku od Sokółki do Bogusz. Mogliśmy zauważyć, że na drodze z Sokółki do Bogusz jest wielu rowerzystów – zwłaszcza w dni wolne […] – mówił Tomasz Tolko.

W trakcie trwania realizacji inwestycji (od 20 czerwca do 15 listopada 2017) ruch na drodze powiatowej nr 1303B na odcinku Sokółka – Bogusze będzie zamknięty dla ruchu. Na ten czas zostanie wprowadzony objazd drogą krajową 19 z Sokółki poprzez miejscowość Kuryły – do miejscowości Bogusze.

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji

Wydrukuj
Tagged , , , , , , , .