Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce

29 maja 2017 roku rozpoczęła się od lat oczekiwana termomodernizacja budynku szkoły i warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce. Prace prowadzi firma budowlana pana Andrzeja Wróblewskiego z Bielska Podlaskiego. Zakres zamówienia obejmuje:

  • Ocieplenie dachu wraz z wymianą starego pokrycia, stropu i stropodachu wentylowanego;
  • Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków oraz ścian zewnętrznych piwnic;
  • Wymianę stolarki okiennej;
  • Wymianę stolarki drzwiowej;
  • Modernizację instalacji c.o.;
  • Modernizację instalacji c.w.u. (budynek szkoły);
  • Instalacja fotowoltaiczna;
  • Instalacja elektryczna (budynek szkoły);
  • Instalacja odgromowa.

Agata Kiczuk

Kierownik Referatu Sportu i Kultury Fizycznej

Wydrukuj
Tagged , , , .