Praktyki i staże dla uczniów

umwp-ue
Powiat Sokólski realizuje projekt „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”. Projekt dotyczy organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski oraz dla nauczycieli albo instruktorów praktycznej nauki zawodu z tych szkół. Praktyczna nauka zawodu ma podnieść umiejętności i kwalifikacje osób biorących udział w projekcie. Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Alicję Rysiejko – Członka Zarządu podpisał umowy z uczniami oraz nauczycielami biorącymi udział w projekcie.

Na przestrzeni lat szkolnych 2016/2017 i 2017/2018  zostaną zorganizowane praktyki i staże u pracodawców dla 249 uczniów w wymiarze 150 lub 300 godzin dla każdego rekrutowanego uczestnika oraz 5 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu w wymiarze 40 godzin. Uczniowie otrzymają 1 629,33 zł brutto za każde 150 godzin praktyki lub stażu. Nauczyciele biorący udział w projekcie również otrzymają wynagrodzenie (w wysokości 434,48 zł brutto). Praktyki i staże będą się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku, zgodnie z godzinami pracy przyjętymi u danego pracodawcy w sposób ciągły. Grupą docelową projektu są objęte szkoły:

 • Zespół Szkół w Suchowoli – 48 osób, w tym:
  • technik handlowiec – 8 osób,
  • technik rolnik – 1 osoba,
 • Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce  – 43 osoby, w tym:
  • technik informatyk – 7 osób,
  • technik usług fryzjerskich – 14 osób,
  • technik mechanik – 1 osoba,
 • Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce – 127 osób, w tym:
  • technik hotelarz – 19 osób,
  • technik rolnik – 15 osób,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych – 56 osób.

Referat Promocji

 

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , .