Posiedzenie Rady Społecznej w Dąbrowie Białostockiej

Dzisiaj, w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej odbyło się Posiedzenie Rady Społecznej. Porządek posiedzenia obejmował omówienie sytuacji finansowej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na podstawie sprawozdania finansowego za 5 miesięcy 2017 roku. Zostały przedstawione również informacje na temat aneksowania świadczeń zdrowotnych z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku na III kwartał 2017 roku.

W spotkaniu wziął udział między innymi Członkowie Zarządu Krzysztof Szczebiot i Kazimierz Łabieniec, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Lila Micun, Administrator Bezpieczeństwa Informacji Krzysztof Borowski.

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , , , .