Spotkanie Seniorów i Emerytów aktywnych artystycznie

Starosta Sokólski Piotr Rećko i Przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce Henryk Cudnik zapraszają Seniorów i Emerytów, którzy chcieliby podzielić się z innymi swoją twórczością na SPOTKANIE 23 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 do Sokólskiego Ośrodka Kultury /ul. Grodzieńska 1/ Zapraszamy osoby malujące, rzeźbiące, piszące wiersze i prozę oraz tworzące w innych dziedzinach. Celem spotkania jest zaprezentowanie swojego dorobku, wymiana doświadczeń, jak również powołanie struktury organizacyjnej, która podejmie troskę o rozwój i popularyzację twórczości artystycznej seniorów w powiecie sokólskim. Zachęcamy do udziału w spotkaniu. Zgłaszać się można w swoich terenowych, gminnych ośrodkach kultury lub w Zarządzie Rejonowym PZERiI w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, pok. 17, tel. 85 711 08 62.

Wydrukuj
Tagged , , .