II Międzynarodowy Plener Malarski DOLINA ŁOSOŚNY

Trwa II Międzynarodowy Plener Malarski DOLINA ŁOSOŚNY pod patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko. Artyści z Sokółki, Białegostoku, Warszawy, Krakowa i Madrytu zakwaterowani są w Domu Plenerowym Państwa Heleny i Leonarda Drożdżewiczów w Puciłkach. Podczas pleneru odbywają się warsztaty malarskie dla uzdolnionej młodzieży, w tym młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu sokólskiego. Przypomnijmy, że pomysłodawcą Pleneru jest Pani Wiktoria Tołłoczko-Tur. Białostocka malarka, konserwator dział sztuki urodzona w 1942 r. w Tołoczkach na Grodzieńszczyźnie, która z miłości do swojej małej ojczyzny, postanowiła pokazać ją swoim przyjaciołom artystom z całego świata, aby mogli się nią zachwycić i znaleźć tu natchnienie do swoich prac. Międzynarodowy Plener Malarski DOLINA ŁOSOŚNY zapewnia możliwością tworzenia na otwartej przestrzeni, inspirację naturą, wymianę doświadczeń, ale także możliwość spotkania artystów z odległych zakątków Polski i świata. Niespodzianką obecnego pleneru było spotkanie Małgorzaty Żak Florkowskiej kierownika katedry Projektowania Kostiumu na Wydziale Plastyki Teatralnej Królewskiej Wyższej Szkoły Sztuk Dramatycznych RESAD w Madrycie, dziekana Wydziału Rozwoju i Promocji Artystycznej w RESAD z Iwoną Zalewską-Kozłowską z Wilczej Jamy. Obie Panie są absolwentkami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, obroniły razem dyplom w 1972 roku i po kilkudziesięciu latach spotkały się przypadkiem w Puciłkach przy gościnnym stole Domu Plenerowego Państwa Heleny i Leonarda Drożdżewiczów. W Plenerze biorą udział również artyści, którzy gościli tu w zeszłym roku, panie: Wiktoria Tołłoczko-Tur komisarz artystyczny pleneru, Patrycja Anastazja Zalewska komisarz organizacyjny pleneru, Barbara Szubińska profesor malarstwa Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych i Małgorzata Chołówka Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie. Obecnie artyści przygotowują się do uroczystego spotkania plenerowego, które odbędzie się 8 lipca i otwarcia śródplenerowej wystawy swoich prac. Eksponowane będą również prace młodzieży powstałe podczas warsztatów malarskich trwających w czasie pleneru. Wystawę można obejrzeć w Domu Plenerowym Dolina Łosośny Państwa Drożdżewiczów (Puciłki 12).

Wydrukuj
Tagged , , , , .