Praktyki zagraniczne uczniów ZSR w Sokółce

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, będą uczestniczyć w praktykach zagranicznych w Grecji w ramach projektu „Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z ZSR w Sokółce” w ramach programu Erasmus +.

Erasmus + to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i szkoleń młodzieży, co ma się przyczynić do zwiększenia umiejętności zawodowych, językowych i kompetencji miękkich młodych ludzi.

W roku szkolnym 2017/2018 w praktykach będzie uczestniczyć 80 uczniów, kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych.

Wydrukuj
Tagged , , .