Gminy z powiatu sokólskiego otrzymały dofinansowania

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski podpisali 10 lipca 33 umowy z przedstawicielami gmin, których wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „gospodarka wodno-ściekowa” zostały pozytywnie rozpatrzone. Wśród nich znalazły się cztery gminy z powiatu sokólskiego, gmina Janów, Nowy Dwór, Dąbrowa Białostocka i Suchowola.

„To kolejne działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które skierowane było do samorządów lokalnych i miało zachęcić do inwestowania w gospodarkę wodno-ściekową, tak ważną w naszym regionie. Chcielibyśmy więcej pieniędzy na to przeznaczyć, bo zapotrzebowanie było o wiele większe. Gratuluję samorządom, które przygotowały dobre wnioski i otrzymają dofinansowanie” – powiedział marszałek Jerzy Leszczyński.

„Wpłynęło 88 wniosków, jednak mając do rozdysponowania nieco ponad 51 mln zł, możemy dziś podpisać 33 umowy. Potrzeba by było drugie tyle i byśmy zadowolili wszystkich w województwie. Środki były ograniczone, ale cieszy nas fakt, że udało się dotrzeć do całego województwa. W ramach dofinansowanych projektów powstanie 64 km sieci wodociągowej, prawie 18 km sieci kanalizacyjnej, 420 przydomowych oczyszczalni ścieków, 16 ujęć wody, 9 stacji uzdatniania wody, 21 stacji uzdatniania wody zostanie przebudowanych oraz powstanie cztery, a przebudowanych zostanie siedem oczyszczalni ścieków” – uzupełnił Stefan Krajewski.

Gmina Nowy Dwór dofinansowanie w kwocie 603 240 zł, otrzymała za projekt „Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowy Dwór”. Całkowity koszt to 1 166 094 zł.

Gmina Suchowola otrzymała 927 519 zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Leśnikach oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Całkowity koszt to 1 792 942 zł.

Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 996 645 zł na rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 3 137 900 zł.

Gmina Janów keotę 1 997 347 zł. na projekt „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów”. Całkowity koszt inwestycji to 3 139 003 zł.

Opr. Grażyna Czerska

źródło: wrotapodlasia.pl

Foto: wrotapodlasia.pl

image_printDrukuj
Tagged , .