Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 18.07.2017 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w trakcie którego zarząd zapoznał się z raportami o sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ w Sokółce, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej oraz SP ZPO w Krynkach z rok 2016.

Na posiedzeniu przygotowano projekty uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017-2028, zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017, oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ w Sokółce, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej oraz SP ZPO w Krynkach za rok 2016. Zarząd zatwierdził zmianę uchwały w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokólski, na które przeznacza się środki PFRON w roku 2017.

Podczas posiedzenia Zarządu zawarto umowę z Gminą Sokółka o dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Kładziewo k/m Żuki 3+600 w ciągu drogi powiatowej nr 1305B od droga 671 – Żuki – Plebanowce – Gilbowszczyzna – do dr 1303B wraz z dojazdami” Zarząd Podjął uchwałę w sprawie powołani a Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela SOSW im. J. Korczaka w Sokółce ubiegającego się o awans  na stopień nauczyciela mianowanego oraz Komisji  egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Rolniczych im. Mjr Henryka Dobrzyńskiego – Hubala w Sokółce ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na posiedzeniu rozpatrzono wnioski dyrektora ZS w Sokółce o dofinansowanie wycieczki szkolnej, dyrektora ZSZ w Sokółce o dofinansowanie prac remontowo – adaptacyjnych pomieszczeń, oraz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Białymstoku Koło w Sokółce o dofinansowanie „Powiatowego Maratonu Karpiowego o Puchar Starosty Sokólskiego”.

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , , .