Program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W związku z pozyskaniem przez Powiat Sokólski środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku jakim jest realizacja programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce jako realizator zadania ogłasza nabór do ww. programu.

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet stosujących przemoc wobec partnerek/partnerów lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji. Celem programu jest ukształtowanie postawy partnerskiej, budowa szacunku w stosunku do innych osób i ponoszenia odpowiedzialności za zachowania agresywne. Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat zjawiska przemocy. W części korekcyjnej zdobędą umiejętności praktyczne w jaki sposób zastępować przemoc, trenować umiejętności społeczne i zachowania asertywne,
a także uczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Planowany termin rozpoczęcia programu to III – IV kwartał roku 2017. Rekrutacja uczestników potrwa do 31 sierpnia 2017 roku.

Możliwość przystąpienia do programu mają wszyscy zainteresowani, którzy dobrowolnie wyrażają chęć udziału w zajęciach i chcą dokonać zmian w swoim życiu, a także osoby zobligowane przez Sąd i osoby, których rodziny zostały objęte procedurą Niebieskiej Karty.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu prosimy o złożenie stosownych oświadczeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce przy ulicy Piłsudskiego 8 w pokoju numer 11 (siedziba Starostwa Powiatowego w Sokółce). Szczegółowe informacje uzyskać można telefonując pod nr 85 711 08 23 (od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500)

Wydrukuj
Tagged , , .