Ćwiczenia „LAS 2017” na terenie powiatu sokólskiego

25 lipca 2017 roku na terenie kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej w okolicach miejscowości Lebiedzin przeprowadzone zostały ćwiczenia praktyczne pod kryptonimem „LAS 2017”.

Były to niezapowiedziane manewry sił i środków Państwowej Straży Pożarnej z powiatów sokólskiego i monieckiego oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu sokólskiego, przygotowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Białymstoku we współpracy z Nadleśnictwem Czarna Białostocka.

Proces dysponowania sił i środków z jednostek ochrony przeciwpożarowej do pozorowanego pożaru lasu nastąpił w czasie rzeczywistym po uprzednim otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia o zdarzeniu, które wpłynęło do dyżurnego stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce o godzinie 09:35. Na miejsce ćwiczeń natychmiast zostały skierowane zastępy gaśnicze z JRG Sokółka oraz najbliższych jednostek OSP.

Panujące niekorzystne warunki atmosferyczne (wysoka temperatura i brak opadów deszczu) spowodowały bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia – po dojechaniu na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej powierzchnia pożaru wynosiła około 10 ha. W związku z powyższym do działań skierowano kolejne zastępy z Posterunku JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej oraz jednostek OSP z terenu powiatu sokólskiego. Zwrócono się również do stanowiska kierowania podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o wsparcie siłami PSP spoza terenu powiatu – do działań zadysponowany został zastęp gaśniczy z JRG Mońki.

W trakcie prowadzonych działań nastąpiło rozprzestrzenienie się pożaru – w lesie pojawiło się kolejne ognisko pożaru. Wymagało to od sił i środków prowadzących działania przegrupowania na dwa odcinki bojowe oraz zorganizowania dwóch niezależnych punktów czerpania wody na rzece, z których realizowano zaopatrzenie wodne na miejsce pożaru.

Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przygotowania i doskonalenia współdziałania sił i środków krajowego systemu ratowniczo gaśniczego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych podczas wielkoobszarowych pożarów lasów. Dodatkowo była to również doskonała forma doskonalenia umiejętności dowodzenia przez kadrę dowódczą PSP dużymi związkami taktycznymi, sprawdzenia możliwości poruszania się po drogach leśnych oraz podawania wody na duże odległości.

W ćwiczeniach wzięło udział 6 zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Sokółki, Dąbrowy Białostockiej i Moniek oraz 8 zastępów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Janowie, Rudawce, Starej Rozedrance, Starej Kamionce, Jacowlanach, Kuźnicy, Szudziałowie i Korycinie – łącznie 57 strażaków. Podczas realizacji założeń do ćwiczeń strażacy współpracowali z pracownikami Lasów Państwowych.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokółka.

Zdjęcia: OSP Janów, KP PSP Sokółka

image_printDrukuj
Tagged , , .