Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 27.07.2017 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w trakcie którego podjęto uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017 oraz uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu stanowiącego własność Powiatu Sokólskiego.
Zarząd przyjął rozliczenie dotacji złożonych przez Dyrektora SP ZOZ w Sokółce na częściowe sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy/nadbudowy/rozbudowy/przebudowy części budynków SP ZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Na posiedzeniu rozpatrzono wniosek Dyrektora SP ZOZ w Sokółce o przyznanie dotacji na zakup dwóch respiratorów.
Następnie, Zarząd podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce do przygotowania i przeprowadzenia postępowania udzielenie zamówienia publicznego na częściowy remont klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego.
Zarząd rozpatrzył wniosek wójta  Gminy Szudziałowo o partycypację w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr 1289B Szudziałowo-Nowinka-Słójka-Borowszczyzna – droga676 na terenie Gminy Szudziałowo.

Na posiedzeniu został zawarty aneks do umowy zawartej z Gminą Janów, Gminą Korycin i Gminą Sidra dot. Realizacji projektu –„Opracowanie dokumentacji do. Projektu „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1323B, 1326B i 13130B poprzez ich przebudowę integrację z drogami wojewódzkimi nr 671 i 673 na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra”.

Podjęto uchwałę w sprawię udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Cilulko Dyrektorowi ZSR w Sokółce i Panu Grzegorzowi Zalewskiemu –Dyrektorowi ZSZ do złożenia wniosku i realizacji programu PO WER. Zarząd umówił istotne zapisy SIWZ na wyłonienie wykonawcy uproszczonych planów urządzenia lasu.

 

image_printDrukuj
Tagged , , .