Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 01.08.2017 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego, w trakcie którego zatwierdzono nabór do szkół na rok 2017/2018. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli dyrektorzy szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski. Zarząd rozpatrzył wnioski Sokólskiego Klubu Kolarskiego Sokół o dofinansowanie organizacji oraz ufundowanie nagród uczestnikom XXXVI Międzynarodowego Memoriału im. Stanisław Kirpszy w Sokółce oraz UKS Feniks z Krynek o dofinansowanie organizacji Memoriału im. Dudzińskiego. Zarząd rozpatrzył interpelacje radnego Jerzego Omielana. Na posiedzeniu zawarto aneksy do umów zawartych z Gminą Dąbrowa Białostocka na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254B Brzozowo – Suchodolina – Sławno – jałówka na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim oraz Gminą Sidra na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra – Staworowo – Zalesie na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim.

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji

 

 

image_printDrukuj
Tagged , , , .