Rewitalizacja w Gminie Sokółka – debata publiczna

Mieszkańcy gminy Sokółka mieli okazję wczoraj wziąć udział w debacie publicznej. Mieszkańcy gminy chętnie podjęli dyskusje w trakcie której przedstawiali swoje oczekiwania i potrzeby. Podczas debaty zostały zaprezentowane wyniki prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Sokółka. Na końcu spotkania uczestnicy mogli wziąć udział w ćwiczeniu grupowym – zespoły miały za zadanie odnaleźć słabe i mocne strony danego obszaru w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. W spotkaniu wziął udział między innymi Starosta Sokólski Piotr Rećko, Członek Zarządu Krzysztof Szczebiot oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Supronik.

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , , .