Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego, 97. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Bardzo wielu mieszkańców Sokółki i okolic celebrowało wraz z przedstawicielami władz samorządowych, gośćmi z ław poselskich, służbami mundurowymi, harcerzami, pocztami sztandarowymi, reprezentantami szkół, instytucji, stowarzyszeń, partii politycznych, ….. tegoroczne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego, 97. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny nazywanego także Świętem Matki Boskiej Zielnej.
Starosta Sokólski Piotr Rećko serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym za obecność i oddanie hołdu poległym żołnierzom – nie tylko w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, ale również tym, którzy walczyli i polegli na frontach Europy i świata.
Obchody rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, w Kościele Kolegiackim p.w. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. W tym dniu ołtarz zdobiły okazałe wieńce dożynkowe i dary w postaci kwiatów, ziół i warzyw. Wierni przynieśli do świątyni bukiety zebrane z roślin lasów, łąk, pól i ogrodów, aby poświęcił je kapłan. Po mszy, pochód prowadzony przez grupę mażoretek, tamburmajorek i Powiatową Młodzieżową Orkiestrę Dętą Zespołu Szkół w Suchowoli pod dyrekcją Jarosława Szczerby, przemaszerował ulicami Sokółki pod pomnik Marszała Józefa Piłsudskiego. Na placu obwiedzionym pocztami sztandarowymi, uczestnicy uroczystości wysłuchali przemówień, w których padło wiele wzniosłych słów ku czci i chwale poległych żołnierzy, a także podziękowań pod adresem sił zbrojnych i formacjom mundurowym oraz osób zaangażowanych w obronę naszej ojczyzny w czasach obecnych.
Starosta Sokólski Piotr Rećko zwrócił się do zebranych tymi słowami: „ „Oto dziś dzień krwi i chwały, Oby dniem wskrzeszenia był!”. Z tymi słowami nasi rodacy w 1920 roku szli na bagnety bolszewickie. To oni nadstawiali swoją pierś, przelewali krew, żebyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnej, demokratycznej Polsce. To dla nich w 1922 roku ustanowiono dzień 15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego. To żołnierz polski który wywodził się – wtedy mówiono – „z chłopa”, dziś powiemy z rolników, ale również wywodził się z robotników, inteligencji, harcerzy, młodzieży. To ten żołnierz przelewał krew. Żołnierzami przewodzili nietuzinkowi ludzie. Musimy o nich pamiętać. Generał Haller, Sikorski, Rydz-Śmigły, ale przede wszystkim nasz wspaniały wódz. Marszałek Józef Piłsudski. To dzięki jego kunsztowi, jego umiejętnościom dowódczym nastąpiło wspaniałe, uskrzydlające uderzenie na armię bolszewicką. (…) w dniu dzisiejszym obchodzimy również dzień Wojska Polskiego. Z tego miejsca, wszystkim formacjom mundurowym chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Tej odwagi która płynie z serca, odwagi do obrony naszych granic, do obrony naszej ojczyzny. Powstała nowa formacja – obrona terytorialna. Jestem szczęśliwy, że z terenu powiatu sokólskiego, również ze starostwa powiatowego jest wielu młodych chłopaków którzy biorą udział w tej formacji. Bardzo im serdecznie w tym dniu dziękuje. Dziękuję również w tym dniu klasom mundurowym – to z nich będą przyszli żołnierze. Nasze szkoły są bogate w klasy mundurowe – w profesjonalnych, młodych ludzi którzy zasilą kadrę wojska polskiego i służb mundurowych. Dzisiejszy dzień drodzy państwo to również dzień i święto wspaniałej parafii. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – naszej parafii przy ulicy Targowej. T tego miejsca chciałbym dla proboszcza Adama Baranowskiego jak i wszystkich parafian złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wielu łask bożych. Przyjęliście sobie Wyzwanie [Wezwanie?] Najświętszej Marii Panny, a wiemy jaka ona jest bliska narodowi Polskiemu. Jest królową Polski. W tych ostatnich letnich dniach wszyscy pielgrzymowaliśmy i do Różanegostoku jak i również do Częstochowy. Widziałem tam wielu sokółczan. Widziałem, jak wspaniale jesteśmy zjednoczeni z Matką Bożą. Jak to jej oddajemy nasze troski, nasze radości, nas samych. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękuje moim kochanym sąsiadom sokółczanom. Niech żyje wolna, suwerenna Rzeczpospolita Polska. Dziękuje.“
Wysłuchano również między innymi przemówień: Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego – Krzysztofa Krasińskiego, Posła na Sejm RP – Dariusza Piontkowskiego oraz listu Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosława Zielińskiego, który odczytał Dyrektor Oddziału ZUS w Białymstoku – Jerzy Maciej Kraszewski. Po odczytaniu Apelu Pamięci przez ułana z Sokólskiego Pododdziału Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich – Tomasza Horsztyńskiego, przystąpiono do składania wieńców pod pomnikiem Marsz. J. Piłsudskiego. Jako pierwszy, w imieniu mieszkańców powiatu sokólskiego, wieniec złożył Starosta Sokólski Piotr Rećko w asyście Członków Zarządu Powiatu Sokólskiego – Krzysztofa Szczebiota i Kazimierza Łabieńca oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Sokółce. Kolejne wieńce składali przedstawiciele miasta i gminy Sokółka, Służb mundurowych powiatu sokólskiego: PPSP, KPP i SG, Podlaskiego Urzędu Celno Skarbowego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, koła powiatowego Prawa i Sprawiedliwość, Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Bohoniki, Związku Tatarów RP oddziału w Bohonikach, Klubu Historycznego im. kpt. Franciszka Potyrały „Oracza“ i Stowarzyszenia Historycznego im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej, ZSR w Sokółce, ZSI w Sokółce, Powiatowego ODR, Sokólski Pododdział Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich, PUP w Sokółce, Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce, Nadleśnictw Krynki i Czarna Białostocka, ZHP Sokółka im. Harcmistrza Witolda Biziuka, kibiców Sokoła,….
Tegoroczne uroczystości pomimo tradycyjnego schematu i wzniosłego przesłania, wydawały się bardziej radosne niż w latach poprzednich. Być może za sprawą gorącego, sierpniowego słońca i błękitnego nieba. Zgromadziły też więcej niż zazwyczaj mieszkańców, tych z pokoleń pamiętających ostatnią wojnę jak i tych najmłodszych. Dzieci, nie zwracając uwagi na tłum, dokazywały robiąc konkurencję mażoretkom, które na koniec uroczystości dały wspaniały występ przy taktach Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli. Podczas obchodów, pod budynkiem Starostwa Powiatowego trwała wystawa sprzętu i uzbrojenia: policji, straży pożarnej i straży granicznej, co było dodatkową atrakcją zwłaszcza dla najmłodszych.

Fot. i tekst: Patrycja A. Zalewska
Referat Promocji