Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Rekrutacja do 31.08.

W związku z pozyskaniem przez Powiat Sokólski środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, jakim jest realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce jako realizator zadania ogłasza nabór do ww. programu.

Program korekcyjno–edukacyjny dla sprawców przemocy domowej adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet stosujących przemoc wobec partnerek/partnerów lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji. Celem programu jest ukształtowanie postawy partnerskiej, budowa szacunku w stosunku do innych osób i ponoszenia odpowiedzialności za zachowania agresywne. Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat zjawiska przemocy. W części korekcyjnej zdobędą umiejętności praktyczne, w jaki sposób zastępować przemoc, trenować umiejętności społeczne i zachowania asertywne, a także uczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Planowany termin rozpoczęcia programu to III – IV kwartał roku 2017. Rekrutacja uczestników potrwa do 31 sierpnia 2017 roku.

Możliwość przystąpienia do programu mają wszyscy, którzy dobrowolnie wyrażają chęć udziału w zajęciach i chcą dokonać zmian w swoim życiu, a także osoby zobligowane przez sąd i osoby, których rodziny zostały objęte procedurą Niebieskiej Karty.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie stosownych oświadczeń w siedzibie PCPR w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 8, w pokoju nr 11 (siedziba Starostwa Powiatowego w Sokółce). Szczegółowe informacje uzyskać można, telefonując pod nr 85 711 08 23 (od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

Wydrukuj
Tagged , , .