Ogłoszenie dyrektora PCPR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Treść zapytania ofertowego oraz załączniki wywieszone są, także na tablicy ogłoszeń PCPR oraz są do pobrania w siedzibie Centrum.

Ofertę należy

  • złożyć osobiście w pokoju nr 11 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Marsz. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka,
  • przesłać lub doręczyć na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka,

Termin składania oferty upływa w dniu 15 września 2017r. o godzinie 1500

Załączniki:

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3.

 

 

Wydrukuj
Tagged .