Informacja o możliwości korzystania z poradnictwa specjalistycznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż zgodnie z art. 19 pkt 2 i 19, w związku z art. 112 ust. 1 oraz art. 46 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)  prowadzi punkt bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin zamieszkujących na terenie Powiatu Sokólskiego. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne i psychologiczne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

  • Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
  • Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
  • Poradnictwo rodzinne z zakresu pomocy społecznej realizuje się przez udzielanie informacji z zakresu szeroko rozumianych problemów funkcjonowania rodziny, w tym stosowania przemocy, problemów wychowawczych w rodzinach zastępczych, oraz problemu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Dyżury w punkcie poradnictwa specjalistycznego zostały ustalone w następujących
dniach i godzinach:

  • Poradnictwo psychologiczne świadczone jest w każdy poniedziałek w godzinach od 1330 do 1430 w budynku Starostwa Powiatowego, pokój nr 2
  • Poradnictwo prawne świadczone jest w każdy wtorek w godzinach od 1430 do 1530 w budynku Starostwa Powiatowego, pokój nr 75
  • Pracownik socjalny udziela  porad od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 w budynku Starostwa Powiatowego, pokój nr 11.

Skorzystanie z porady psychologa i prawnika wymaga wcześniejszego telefonicznego (85 711 08 23) lub osobistego umówienie się, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 (pokój nr 11 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce)

Wydrukuj
Tagged .