„Szkolny dzwonek, książki rozłożone…” – rozpoczęcie roku w ZSR

Dzisiaj uczniowie wracają do szkoły po dwumiesięcznym odpoczynku. Niektórzy młodzi ludzie dopiero zaczynają przygodę w tej placówce i to szczególne im dyrektor Anna Cilulko  i wicedyrektor Marek Andrzejewski życzyli dobrych ocen oraz sukcesów. Pamiętajcie, że uczycie się nie dla rodziców ani nauczycieli, a dla siebie – zachęcał do pracy Członek Zarządu Krzysztof Szczebiot.

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji

Wydrukuj