Informacja o kandydatach spełniających wymaganie formalne na wykonanie usługi: przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, że na ogłoszony nabór ofertę złożył 1 kandydat: Pan Krzysztof Fiedorczuk zamieszkały w Białymstoku.

Oferta spełnia wymagania formalno- prawne określone w zapytaniu ofertowym. Osoba spełnia kryteria, posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Sokółce

Wojciech Obiała

image_printDrukuj
Tagged .